Privacy statement

INTRODUCTIE
In deze privacy statement kunnen jullie lezen hoe wij omgaan met jullie (persoons)gegevens. Hebben jullie vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

TOEPASSING
Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met www.stralendeliefde.nl (eigendom van WenSmedia).

Bedrijfsgegevens:
Naam: WenSmedia (hierna: Stralende liefde)
Adres: Rangeerstraat 2a, 4431 NL, ’s-Gravenpolder.
KvK: 71723226
Website: https://www.wensmedia.nl/
De website van Stralende liefde (www.stralendeliefde.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Stralende liefde is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS
Stralende liefde verwerkt persoonsgegevens als jullie gebruik maken van onze diensten en/of omdat jullie deze zelf aan ons verstrekken. De volgende persoonsgegevens slaan wij op: voor- en achternaam; adresgegevens (voor op de factuur en verzenden van fotoproducten); telefoonnummer; e-mailadres.

DOELEINDEN
Stralende liefde verzamelt persoonsgegevens via www.stralendeliefde.nl op de volgende manier:
• Via het contactformulier op de website

De website is voorzien van een contactformulier. In dit formulier vragen we u om verschillende persoonsgegevens:
• Jullie naam,
• Jullie e-mailadres,
• Jullie nummer
• De omgeving waar jullie gaan trouwen
• Een bericht.
Met het contactformulier kunnen jullie ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om jullie vraag te beantwoorden. Dit doen we telefonisch of per e-mail.

De grondslagen waarop we de persoonsgegevens op slaan:
• Toestemming: door het verlenen van een opdracht geven jullie ons toestemming de beelden die we in dit kader maken, te gebruiken in ons portfolio, inclusief gebruik op onze website en social media. Een verzoek om jullie beelden hiervoor niet of anoniem te gebruiken, zullen we zonder verdere discussie honoreren. Dit dient voorafgaand aan de fotoshoot/bruiloft per mail te worden gecommuniceerd.
• Uitvoering van een opdracht: in het kader van de uitvoering van jullie opdracht is het noodzakelijk dat we relevante gegevens en beelden opslaan.
• Gerechtvaardigd belang: als professioneel fotograaf en videograaf hebben we er belang bij om ons werk aan het brede publiek te laten zien.

 Jullie gegevens worden dus opgeslagen voor twee doelstellingen:
a) het uitvoeren van de opdrachten
• Om jullie te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
• Om producten (album, foto’s, video) bij jullie af te leveren
• Het afhandelen van de betaling
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.
b) het laten zien van ons werk.

GEVOELIGE INFORMATIE
In principe slaan we geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in onze gegevens niet voor. In de communicatie met bruidsparen komen er vaak wel persoonlijke details naar voren, zoals geloof (al dan niet houden van een kerkdienst) of bepaalde persoonlijke omstandigheden. Indien deze relevant zijn voor ons als fotograaf en videograaf voor de bruidsreportage, worden deze genoteerd.

VERSTREKKING AAN DERDEN
We verstrekken jullie persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. De enige uitzondering hierop is dat we jullie gegevens geven aan een collega, als hij/zij een opdracht overneemt als we volgeboekt of verhinderd zijn.
Op onze website staan links naar social media pagina’s. Als jullie op deze links klikken, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.stralendeliefde.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

BEWAREN VAN GEGEVENS
Stralende liefde bewaart jullie persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Met enige regelmaat schonen we onze gegevens op. Dit komt neer op de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Personalia, adres, telefoonnummer, emailadres; 7 jaar; deze gegevens staan op de factuur en dienen voor de Belastingdienst bewaard te worden.
• Aantekeningen bruidsreportage; 2 jaar na opleveren bruiloft; in verband met nabestellingen houden we de gegevens nog voor die periode beschikbaar.
• Foto’s en video’s die opgeleverd zijn: deze zullen niet verwijderd worden, zodat de klant kan vragen om de foto’s en video's indien de klant deze bijv. kwijtgeraakt is.
• Foto’s die gepubliceerd worden: indien toestemming wordt gegeven tot publicatie van de foto’s, heb ik het recht deze blijvend te publiceren.

BEVEILIGING
Stralende liefde treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.
• De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
• Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Stralende liefde.
• Het personeel van Stralende liefde gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
• Stralende liefde maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
• Stralende liefde registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Willen jullie iets weten over de persoonsgegevens die we van jullie verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder het eerste punt van deze privacy statement. Voor wat betreft jullie persoonsgegevens mag je ons altijd vragen om:
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van jullie hebben.
• Uitleg over de persoonsgegevens die we van jullie hebben en wat we daarmee doen.
• Jullie persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
• Jullie persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.
Daarnaast mag je te allen tijde je toestemming om je persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we jullie persoonsgegevens gebruiken.

Hebben jullie een klacht over de manier waarop Stralende liefde met jullie privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen jullie klacht aanhoren en behandelen. Stel dat je vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kun je altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (klik hier) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.